BAnett kan i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim presentere opptaket av stiger-dans som ble gjort i Folkets Hus på Sausvatn i Brønnøy 21 juni 1978. Siden dengang har filmklippet ligget trygt forvart i Trondheim.

Dans med gamle røtter

Nå har Norsk senter for folkemusikk og folkedans med hjelp fra Brønnøysunds Avis innhentet den nødvendige tillatelse fra de medvirkendes etterkommere, slik at dette lokalhistoriske klippet kan deles med offentligheten. Avisen og senteret ønsker å takke de som har gitt sin tillatelse til dette.

Opptaket viser Synnøve Skog og Ingvard Bjerkhaug som danser stiger fra Velfjord. Edvin Nystad spiller dreiepositiv. Det var Egil Bakka som filmet dem. Han er i dag professor emeritus i dansevitenskap og tidligere direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Bakka beskriver stiger-dansen slik:

- Stigar, stegar eller lignende er dokumentert i Velfjord, i Gamvik i Finnmark og i Numedal i Buskerud. Selve stegteknikken kan brukes både i reinlender og vals (stegvals). I Sverige kaller de teknikken "bakmes", og den kan danses til ulike typer musikk, også til polska. En slik polsform finnes det også fra Stokkøya i Trøndelag, og den ene snuen i polsen i Rørostraktene ligner mye på denne teknikken. Teknikken finnes også i noen Ländlerformer i Østerrike, der de kaller den fürizwanger.  Ut fra dette kan vi si at dansen i Velfjord er heller uvanlig, og at den har gamle røtter.

Særegen dansestil

Siri Mæland, Stipendiat i dansevitenskap NTNU og amanuensis i dans ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, framhever det særegne med Velfjord-tradisjonene.

- Dette tradisjonsmiljøet utviklet en særegen dansestil som ble lagt merke til både innad i Velfjord og i møte med dansere fra nabobygdene. Vi danseforskeren utenfra har syntes har vært et svært spennende dansestilsuttrykk, slik at danser fra Velfjord aktivt har blitt brukt som eksempler i universitetsstudium, Dansevitenskap BA ved NTNU som et tradisjonsmiljø med særegne kvaliteter.

Mæland forteller også at Dansegruppen SBA (Sinnsykt bra alternativ) har jobbet aktivt med arkivmaterialet, men også med Kjell Nordfjellmark og andre dansere i Velfjord, på grunn av at dette er et særegent danseuttrykk også i norsk og nordnorsk tradisjonsuttrykk.