Kunstner inviterer alle til å vise Torghatten-verk

foto