Slik kan 615.000 kulturkroner bli fordelt til lag og foreninger

foto