Politiet i hele landet får bruke droner

Etter et vellykket pilotprosjekt er det bestemt at alle politidistriktene i Norge skal få begynne å bruke droner i arbeidet sitt.

Tre politidistrikter har deltatt i et pilotprosjekt og har siden september 2019 brukt droner ved operative hendelser, Troms, Trøndelag og Agder.   Foto: Heiko Junge

New Articles

– Droner gjør at politiet raskere kan få oversikt. Dette er en del av det nye politiet, som bruker ny teknologi for å bekjempe kriminalitet som hele tiden er i endring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Politidirektoratet.