Fylkesmannen i Nordland skal lede utvalg om oppgaver i kommunene

Et nytt utvalg skal se på generalistkommunen.

Fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen, skal lede utvalget som skal se på generalistkommunesystemet.   Foto: Anette Karlsen/NTB

New Articles

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet og se på ulike alternativer til dagens system.