Nå er det klart hvem som skal bygge nytt havnebygg

Målet er at bygget skal være ferdigstilt sommeren 2021.

Styreleder Leif Morten Slotvik (H) og havnesjef Sølvi Kristoffersen i Brønnøy Havn og resten av styret har valgt hvem som skal bygge det nye havnebygget.  Foto: Simon Aldra

New Articles

Styreleder Leif Morten Slotvik i Brønnøy Havn har sendt ut pressemelding der han viser til at det er valgt hovedentreprenør og leverandør av prefabrikkerte elementer til nytt havnebygg.