70 millioner i støtte til prosjekter mot marin forsøpling

Miljødirektoratet åpner for en ny runde med støtte til opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak.

Vega verdensarvsteder AS fikk 336.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektet «Hold Vegaøyan Verdensarv ren».  Foto: Privat

New Articles

Ordningen med «Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling» ble innført for fem år siden.

– Marin forsøpling er noe som virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene. I fjor var vi med å støtte 69 prosjekter landet rundt som til sammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet. Jeg håper at vi også i år får inn mange gode søknader, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Minste søknadsum 300.000

Det første året var det satt av fem millioner kroner til utdeling. For 2020 er potten altså kommet opp i 70 millioner.

Disse kan søke:

  • frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret
  • private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak
  • selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd

Minstesummen det kan søkes om er 300.000 kroner og prosjektet skal som hovedregel utføres i løpet av 2020.

Søknader fra ikke-søkeberettigete aktører vil ikke bli vurdert., framgår det i pressemeldingen. Søknadsfristen er 7. februar.

Politianmeldte lokalt prosjekt

Tre organisasjoner har fått tilskudd på Sør-Helgeland de to siste årene, og i ett av tilfellene har direktoratet anmeldt mottakerne for pengebruken i etterkant.

2018:

Nord-Historie fikk 850.000 til strandrydding på Sør-Helgeland


Betalte for klær, brennevin, snus, lutefisklag og iPhone med tilskudd

Strandryddeaksjon kan havne i retten etter anmeldelse fra Miljødirektoratet

Dette er historien om Nord-Historie. En forening som ble startet i 2017 i Brønnøysund og som fikk 850.000 kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til en strandryddeaksjon. Etter å ha fått regnskap og rapport har direktoratet politianmeldt to personer for misbruk av statlige midler.

Medstifter sier han fikk 125.000 kroner for to droner

Brønnøyværingen i 40-årene som var nestleder og stiftet Nord-Historie sammen med styrelederen nekter all kjennskap til eventuell misbruk av offentlige midler.


2019:

Ren Kyst Helgeland fikk 650.000 til strandrydding på Sør-Helgeland - som en fortsettelse av Nord-Histories virksomhet.

Vega verdensarvsenter AS fikk 336.000 kroner til prosjektet «Hold Vegaøyan Verdensarv ren» i 2019


Ungdom har ryddet strendene i verdensarven

I sommer har ungdommer vært rundt i verdensarvområdet i Vega og ryddet strendene for søppel.