Rådmann går inn for at Bindal kommune kjøper hus, vil unngå "skamplett i sentrum"

Saken behandles i Bindal kommunestyre 14. november.

I sentrum Huset som er omfattende skadd innendørs, er i Terråk sentrum. 

New Articles

Mars 2015 brant et  bolighus i Oldervikveien på Terråk. Siden har huset ikke vært bebodd. Nå står gnr 44 bnr 11 «Mustrøa» på kommunestyrets saksliste, hvor det heter at den er å betrakte som totalskadd, med kroner 0 i restverdi.