Grunneierne seiret om tomtefeste i Høyesterett

foto