Selger øya som har vært i familiens eie i nær 90 år