Utleiebolig eller ekstra plass, å bygge om en uinnredet kjeller til boligrom øker verdien av boligen. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien.

I den reviderte faktaboken «Lag rom i kjelleren» viser SINTEF Byggforsk hvordan du sørger for fuktsikring og radonsikring, og hvordan du bygger en leilighet med god planløsning i kjelleren.

Senkede krav

Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men fra 1. januar 2016 er noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal i kjelleren til bolig.

  • Blant annet er det nå tillatt med takhøyde ned til 2,0 m i en innredet kjeller. Kravet for nye boliger er 2,2 m.

  • Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn.

– Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. SINTEF Byggforsk anbefaler generelt at boliger skal ha takhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før når man innreder bolig i kjelleren.

Radonsikring påbudt

Kjellere er mest utsatt for radoninntrengning fra grunnen, og har dermed oftere forhøyet radonkonsentrasjon i inneluften. Skal kjelleren brukes som bolig, har huseieren plikt til å sørge for at radonkonsentrasjonen ikke er for høy.

Statens strålevern angir 200 Bq/m3 som maksgrense. SINTEF Byggforsk anbefaler at man alltid måler radonkonsentrasjonen før innredning av kjellerrom. Lag rom i kjelleren gir videre råd om tiltak mot radon i eksisterende kjeller.

Fortsatt søknadsplikt

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til bolig er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig.

Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjelleren tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.