Bolig

Boligselgere betalte før saken kom for retten

Brønøny tingrett la lite vekt på huskjøperens klager på mus, siden kjøper oppga å ikke ha hatt problemer med dette. Det ble også påpekt at mus kan komme inn via krypkjeller i slike hus enkelte år. Foto: Colourbox