I april omtalte Brønnøysunds Avis rettssaken etter et huskjøp i 2014. En tømmerstue fra 1800-tallet ble solgt for 550.000 kroner over takst, men etter overtakelsen klaget kjøper på at huset var trekkfullt, hadde mangler i våtrom/bad og manglet godkjenning for enkelte løsninger.

Tapte i tingretten

Det ble også klaget på at huset var fullt av mus og muselort. Kjøper gikk til sak og krevde i Brønnøy tingrett 778.500 kroner til utbedring og 28.275 kroner for utarbeiding av sakkyndigrapport.

Selger avviste dette og viste til et tidligere tilbud om 100.000 kroner i prisavslag. Brønnøy tingrett la i sin vurdering vekt på at salgsprospektet sa at det ikke kunne "utelukkes avdekking av skjulte mangler ved videre restaurering". Retten mente også at husets beliggenhet og alder tilsa at det var rettet mot "kjøpergrupper som vektlegger andre kvaliteter enn moderne bygningsmessig standard."

Retten vektla heller ikke museproblemet, på grunnlag av at selger oppga å ikke ha hatt problemer med dette. Huskjøper tapte saken og ble ilagt å betale 130.196 kroner, inkludert merverdiavgift og renter, av motpartens saksomkostninger.

Betalte før ankesaken

Huskjøper anket denne avgjørelsen til Hålogaland lagmannsrett. Men partenes advokater ble enige om forlik før saken kom opp.

I en kjennelse fra lagmannsretten 14. november i år heter det at partene begjærer ankesaken hevet som forlikt og at hver av partene dekker sine omkostninger. Forliket betyr også at huskjøper ikke må betale selgers saksomkostninger fra tingretten. Partene bekrefter overfor Brønnøysunds Avis at det dreier seg om like over 200.000 kroner.

- Vi er ikke 100 prosent fornøyd, men passelig fornøyd. Vi slipper å betale motpartens saksomkostninger og fikk penger tilbake, men må fortsatt bruke penger på å renovere, sier huskjøperen.

Husselger sier følgende om saken:

- Etter samtale med advokat og egen vurdering valgte vi å inngå forlik.

foto
BA 28.4.16 Foto: Faksimile