Bolig

Vi fyrer med...

Bare 22 prosent av hustandene i Nord-Norge bruker ved som viktigste varmekilde. Foto: Colourbox