Bolig

Kommunen kjøper hus for 6,6 mill.

Ytre Høgåsvei 34 (Gnr 104, bnr 231) er solgt for kr 3.100.000 fra Martin Andre Moe til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 4. mai.
Masterberggata 45 (Gnr 104, bnr 69) er solgt for kr 3.520.000 fra Ben Arne Øksnes til Brønnøy Kommune. Salget ble tinglyst 1. juni.