Bolig

TV er blitt vanligere enn innlagt vann på hytta

For folk som bor på Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge så er det flere som har TV på hytta enn som har innlagt vann, ifølge undersøkelsen. Foto: Riks-TV