TV er blitt vanligere enn innlagt vann på hytta

foto