En kvinne har tapt sitt søksmål i Brønnøy tingrett for erstatning etter kjøp av et hus i Brønnøy.

Huset, en tømmerstue fra 1800-tallet, ble kjøpt i oktober 2014 fra et par, og gikk 550.000 kroner over takst. Etter å ha tatt over huset oppdaget man at det var mus i huset, og at det var muselort. Ifølge påstanden fra saksøker var huset trekkfullt på grunn av ufagmessig arbeid, det skulle være mangler i våtrom/bad, og manglende godkjenninger for enkelte løsninger.

Krevde erstatning

Man hevdet at selgerne hadde gitt mangelfulle opplysninger om badet, nærmere bestemt når det var pusset opp, og et byggefirma anslo kostnadene for å utbedre problemene til 778.500 kroner. Kravet fra saksøker var altså dette beløpet, pluss kostnadene til utarbeiding av sakkyndigrapport, som var 28.275 kroner.

Uenige

Det saksøkte paret avviste dette, og har tidligere tilbudt et prisavslag på 100.000 kroner for å få saken ut av verden, uten å erkjenne noe ansvar for eventuelle mangler.

De mente eiendommens tilstand var som angitt i prospekt og i takstbeskrivelse.

Ikke typisk bolig

I sin vurdering tok retten blant annet opp et salgsprospekt for boligen, der det sto at det ikke kunne «utelukkes avdekking av skjulte mangler ved videre restaurering».

Retten mener eiendommen ikke er en «typisk ordinær sentralt beliggende boligeiendom», og at tomtens beliggenhet, størrelse, hovedbygningens alder og opprinnelige utførelse vil appellere til «kjøpergrupper som vektlegger andre kvaliteter enn moderne bygningsmessig standard».

Det legges også vekt på at kjøper betalte over en halv million kroner over taksten, og at det ikke ble klaget på hovedpunktene i saken før etter to-tre vintermåneder.

Ikke museproblem, hadde katt

Museproblemet i huset ble ikke tillagt stor vekt under hovedforhandlingen i Brønnøy tingrett, men det ble likevel gjort en vurdering av det.

Da retten var på befaring fant man muselort på loftet, men det luktet ikke. Retten mener det er fare for at det kommer inn mus via krypkjeller i slike hus enkelte år.

«Selgeren, som riktig nok hadde katt, hadde likevel aldri noe problem med dette og retten kan ikke se at selger hadde noen grunn til uoppfordret å opplyse om dette», skriver sorenskriver Roald Tørrissen.

Retten avviste også de andre påstandene om mangler på boligen.

Siden hun tapte saken må hun betale saksomkostninger. Tingretten mener likevel at det ikke var rimelig av det saksøkte parets advokat å bruke 75 timer på saksforberedelser, sett opp mot saksøkers advokat, som bare brukte 53 timer. Kvinnen må derfor «bare» betale for 60 timer, som blir 90.000 kroner eks. mva, eller 130.196 kroner inkl. mva. og renter.