Skeptisk til at man ikke trenger å varsle naboen

foto