Det er tre eiendomsmeglerne i regionen. Rede eiendomsmegling, Advokatfellesskapet boligmegling og Eiendomsmegler1.

Rede er største aktør. Daglig leder Stig Magne Øie viser til statistikk fra Eiendomsverdi som baserer seg på totalsalg av boliger via megler, med alt fra annonsering til og med oppgjør, lagt ut på Finn.no.

— Det ble solgt 66 boliger i Brønnøy og Sømna i fjor, mot 77 året før, sier Øie.

— Av de 66 boligene som skiftet eier i fjor ble 28 eneboliger og 15 leiligheter solgt via megler. Tilsvarende tall for Brønnøy og Sømna i 2016 er 44 eneboliger og 14 leiligheter. I tillegg kommer tomannsboliger, rekkehus og boliger som ble solgt privat. Statistikken inkluderer ikke nybygg eller resalg, sier Øie.

Rede solgte 48 av de 66 boligene som ble formidlet via Finn.no.

— Det er fire flere enn i fjor og beviser at vi er den ledende lokale megleren med en solid posisjon. Antall objekter i de tre andre kommunene på Sør-Helgeland er så få at vi ikke har tatt ut statistikk for dem, sier Øie.

Stabilt prisnivå

Rapporten fra eiendomsverdi omfatter også kvadratmeterpris.

— Snittprisen på eneboliger i 2016 var 17.001 kroner og 16.517 for 2017. For leiligheter var det også en liten nedgang fra 25.736 til 25.650. Så vi ser et ganske stabilt prisnivå, sier Øie.

Rapporten fra Eiendomsverdi viser imidlertid et betydelig tregere marked.

— I dag tar det i snitt vel fire og en halv måned fra en bolig i Brønnøy og Sømna legges ut på Finn.no til den er solgt. Det er en økning på to måneder fra 2016, og det er spesielt eneboligene som drar snittet opp, sier Øie.

Han mener omsetningsnedgangen skyldes en blanding flere faktorer.

— Lokalt var det vært mindre aktivitet i området og folk var avventende til hva som ville skje med Brønnøysundregistrenes nybygg. I tillegg har oljesektoren redusert noe aktivitet i området, noe som også var med på å skape usikkerhet i boligmarkedet. Det gjorde folk mer avventende, for å kjøpe bolig er jo den største investeringen man gjør, sier Øie.

Lysere utsikter

Han trekker også fram den nye boliglånsforskriften som ble innført i fjor.

— Kravet om høyere egenkapitalgrad har også bremset markedet, spesielt i områder hvor prisene er betydelig høyere, men det har nok også slått ut her på Helgeland, mener Øie.

— Boliglånsforskriften gjelder midlertidig fram til 1. juni i år. Så det vil bli gjort en ny vurdering da. Nå ser det lysere ut for oljesektoren lokalt og situasjonen for Brønnøysundregistrene er avklart, så vi har tro på en oppgang i boligmarkedet i 2018, sier Øie.

— Kapitalkravet betyr mest

Advokatfellesskapet boligmegling presenterer tall for hele Sør-Helgeland.

— I 2016 formidlet vi 90 private boligeiendommer på hele Sør-Helgeland. I fjor ble det 84. Det inkluderer både totalsalg og oppgjør av eneboliger og leiligheter. I tillegg har vi formidlet ni næringseiendommer, sier boligmegler Svenn Gunnar Halsen.

Han har samme innrykk som Øie når det gjelder den generelle utviklingen i markedet.

— Vi ser et mye tregere marked, med en nedgang i omsetningen og en nedgang i pris på ti prosent i gjennomsnitt, sier Halsen.

Han mener kravet til økt kapitalandel er den viktigste årsaken til nedgangen.

— Det lå 90 til 100 enheter, inkludert nybygg, på markedet gjennom hele fjoråret. Så det er kjøpers marked. Men boliglånsforskriften gjør at det er nesten umulig å få mellomfinansiering. Dermed må man selge først, før man kjøper nytt, sier Halsen.

Forskriften rammer også førstegangskjøperne.

— Jeg har inntrykk av at det er mange unge som vil kjøpe, men det er vanskeligere å komme inn i markedet nå, sier Halsen.

Forskjeller i markedet

Bildet av markedsutviklingen er imidlertid ikke entydig.

— De ulike segmentene i markedet har veldig forskjellig utvikling. Noen typer eiendommer bare fortsetter å stige i pris. Det gjelder relativt kostbare boliger til godt voksne, som ikke har problemer med finansieringen. Eksempelvis leilighetene i Havnesenteret og Blomstervika. Og så har vi «fenomenet Salhus vest». Der er mange eiendommer solgt til relativt høye priser. Vestvendt beliggenhet er det stor interesse for, sier Halsen.

I andre enden av markedet er det nærmest bom stopp.

— Det synes som om markedet er mettet for treromsleiligheter. De man normalt kommer inn i markedet med. Men med to soverom når man ikke familiesegmentet, analyserer Halsen.

Han ser ikke for seg noen store endringer i markedet på kort sikt.

— Jeg tror det vil være relativt uforandret en stund framover. Det er vesentlig hva som skjer med bankforskriften når den kommer til vurdering. Og så er jeg spent på hva registeravgjørelsen får å si, om det bidrar til å løsne markedet. Jeg ser på 2018 med betinget optimisme. Antall eiendommer som ligger ute tilsvarer et halvt års omsetning, ifølge statistikken, sier Halsen.

Et søk på Finn.no torsdag viste at det ligger 78 boliger til salgs på Sør-Helgeland; 59 i Brønnøy, ti i Sømna, fem på Vega, tre i Vevelstad og én i Bindal.

Eiendomsmegler1 er nyetablert

Mona Therese Jenssen og Elin Edblad gikk fra Rede og etablerte Eiendomsmegler 1 i fjor høst.

— Vi kom så vidt i gang og hadde kun ett totalsalg og tre oppgjør i i 2017. I tillegg har vi fått flere oppdrag, forteller eiendomsmegler Mona Therese Jenssen.

Hun betegner fjorårets marked som uvanlig stille.

— Bankforskriften hadde nok sitt å si. Men det er også sånn at når det blir så mange boliger på marked, ser kjøperne det litt an, og har det ikke travelt. Det har også vært lite tilflytting og en god del privat byggeaktivitet, sier hun.

Jenssen ser tegn til oppgang i det nye året.

— Det virker som det har løsnet litt allerede. Vi har hatt flere visninger og flere folk på visning. Så jeg har tro på at det er i ferd med å snu. Det er definitivt kjøpers marked, sier Mona Therese Jenssen.

foto
- De ulike segmentene i markedet har veldig forskjellig utvikling, sier Svenn Gunnar Halsen i Advokatfellesskapet boligmegling. Foto: Bente Milde