Bolig

Sjekk eiendomsskatten

Eiendomsskattelsitene baserer seg i stor grad på den første registreringen, som ble gjort januar 2010. Her er Bärbel Hanssen, Hildur Schanche og prosjektleder Stephen Høgeli i sving i prosjektrommet. Foto: Bente Milde