Økt kontroll Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, sier det er viktig for tilliten til offentlige ordninger atr de ikke misbrukes.
(Foto: Husbanken)

Økt kontroll Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, sier det er viktig for tilliten til offentlige ordninger atr de ikke misbrukes. Foto: Husbanken

Husbanken jager juksere

Krever 146 millioner kroner tilbakebetalt.

Husbanken melder at 6.600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på i støtte i 2014 fordi de unnlot å melde fra om at de har fått økt inntekt. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

 

Har kontrollert

Bostøtte beregnes på grunnlag av opplysninger stønadsmottakerne gir om inntekt og boutgifter. Dersom inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, har stønadsmottakerne plikt til å melde fra til Husbanken.

Husbanken har gjennomført en kontroll av sakene fra 2014 som viser at 6.600 mottakere hadde vesentlige økninger i inntekt og/eller formue uten at de meldte fra om det. Derfor sender Husbanken nå ut varsel til dem det gjelder om at til sammen 146 millioner kroner som er utbetalt i urettmessig bostøtte kreves tilbake.

- Bostøtten er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på støtte. Kontrollene vi gjennomfører avdekker og forebygger svindel, og sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

 

Får tall automatisk

Fra 1. juli 2015 ble bostøtteloven endret slik at Husbanken får mulighet til å gjøre flere kontroller ved hjelp av eksterne registre. Senere i høst vil Husbanken for eksempel bruke folkeregisteret for å kontrollere om søkere har oppgitt riktige opplysninger om ektefelle eller partner når de søkte om bostøtte. Det er husstandens samlede inntekt som er grunnlag for beregning av bostøtte, og med denne kontrollen sikres at alle inntekter husstanden har tas med i beregningen. 

Modernisering vil redusere antall utbetalinger på urettmessig grunnlag

Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra siste skatteoppgjør som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt som oppstår gjennom året.

Arbeidsgivere og NAV innrapporterer nå inntektsopplysninger til Skatteetaten hver måned. Husbanken har igangsatt et arbeid som tar sikte på å bruke disse inntektsopplysningene i den månedlige beregningen av bostøtte.

- På denne måten vil bostøtteordningen bli mer treffsikker, og det vil bli langt færre tilfeller av utbetaling av urettmessig støtte. Automatisk innhenting av månedlige inntektsopplysninger gjør søknadsprosessen enklere for søkerne, og med langt færre saker med krav om tilbakebetaling får vi også en betydelig effektivisering av bostøttearbeidet både i Husbanken og kommunene framover, sier Øistensen.

Mer å lese på BAnett:
Bostøtte
  • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter.
  • Ordningen administreres av Husbanken.
  • I løpet av 2014 mottok nær 148 000 husstander til sammen snaut tre milliarder kroner i bostøtte.
  • Bostøttemottakerne hadde i 2014 i gjennomsnitt 137 000 kroner i husstandsinntekt.
Leses nå:
Siste nyheter

Tysk ektepar hevdet de hadde to bomber i bagasjen

Eldre ektepar med «usannsynlig dårlig spøk» på Brønnøysund lufthavn.

TTS varsler kø på Holm

Ekstra ventetid grunnet stor trafikk.

Forfatter etterlyser lokale tidsvitner fra krigen

Odd Nicolaisen sier han er på sporet av hemmelig gruppe.

Tyskere (70) hevdet de hadde bombe i bagasjen

– Han fortalte at han hadde blitt bedt om å ta med to bomber på flyet av en venn, men at han bare hadde tatt med seg en.

TTS varsler kø på Holm

Ekstra ventetid grunnet stor trafikk.

Lokalmatens venn fyller 60

Johnny Lorenzen er en av ukens jubilanter.

Gjestene fant ikke frem på Helgeland

Da laget Moa rutekart i metro-stil

Kjente miljøhjertet sank

-Jeg har brukt panteordningen i god tro om at plastflaskene ble til nye, sier Jenny Solbjørg Myge.

Kom uskadd fra bobilbrann på E6

En mann i 60-årene fra Helgeland og hans hund måtte rømme bilen