Den skal bidra før EU-forbudet trer i kraft i 2031.

– NFF opplever at både regjeringen og Stortinget nå tar kunstgressutfordringene på det alvoret det fortjener. Vi har fått midler av regjeringen til å skaffe oss nødvendig innsikg og kunnskap gjennom kartlegging av alle anlegg i Norge. Utfordringen med gummigranulat krever en felles kampplan med tett samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og norsk fotball på nasjonalt nivå. NFF opplever at partiene på Stortinget ønsker en felles omforent retning, der vi bruker den kommende åtteårsperioden på best mulig måte, sier Klaveness i en uttalelse til NTB.

Mandag opplyste Fremskrittspartiet til NTB at de snudde i saken og ville stille seg bak opposisjonen i tirsdagens votering. Der holdt de ord og sørget for at vedtaket gikk gjennom.

Stor utfordring

I løpet av 2031 setter EU strek for bruk av gummigranulat på fotballbaner. Norges Fotballforbund (NFF) har anslått at omstillingen bort fra gummikulene vil koste 10 milliarder kroner.

– Det er ingen tvil om at det haster. I oktober 2031 slår omsetningsforbundet for gummigranulat inn, og for øyeblikket finnes det ikke et fullgodt alternativ som tåler møtet med alle fire årstider. Det er en stor utfordring som mål løses for i underkant av 400.000 aktive fotballspillere, sier Klaveness.

– NFF ser fram til å samarbeide med myndighetene om innholdet i handlingsplanen og den nasjonale strategien. Det er viktig at klubbene ikke sitter igjen med regningen for en nødvendig grønn omstilling. Både klubbøkonomi og barneforeldres økonomi er presset nok som det er.

Snudde

Det var Miljøpartiet De Grønne (MDG) som sto bak representantforslaget det ble stemt over i Stortinget. Forslaget ble fremmet av representantene Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg i sommer. I utgangspunktet var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp imot forslaget, men Frp snudde altså.

MDG har tidligere krevd at regjeringen tar grep rundt gummigranulat-utfordringene norske fotballklubber står overfor før EU-forbudet trer i kraft.

Det er bred enighet om at man må bytte ut det miljøfiendtlige banefyllet, men enn så lenge er det ingen som vet hva som skal erstatte de små, svarte gummikulene.

Norges Fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) stilte seg bak MDGs krav og leverte høringssvar før behandlingen i energi- og miljøkomiteen (EMK).