Nyutdannet Brønnøysund-lærer bruker 40 000 av egen lomme på kreftprosjekt

foto