Iselin slo sterkt tilbake etter å ha vært koro­nasyk

foto