Julenisse med spanderbukser overrakte to 100.000-sjekker