Næringssjef vil sette av 150.000 kroner til Arctic Race-gjennomføring

foto