Leser om BILs semifinale i 1958: - En viktig utelatelse