Reiser over 5000 kilometer for å delta i Birken-arran­gemen­tene

foto