Elise er allerede aller best i kretsen på sitt alderstrinn