Tomålslykke i Sport Torghatten / BIL 2 9er-seier

foto