Strømbrudd i produksjonsbuss på Aspmyra – storkampen ble vist med mobilbilder

foto