Hilstad har enga­sjert ny idrettsprofil til årsmøtet