Barna og stjer­nene sto for åpningen av nyhallen

foto