Utvalg ber idretten ta krafttak for å snu medlemsfrafall

foto