Sterk prestasjon i Tyskland: Kristian løper opptil 85 km i uka

foto