Tor-Egil snørte på seg skoene igjen på Aspmyra

foto