foto
Endelig kan den nye fotballhallen til BIL tas i bruk. Foto: Simon Aldra

Ungt lag og gammelt lag åpnet nyhallen