400.000 kroner til satsing på jentefotball

De nord-norske fotballkretsene har fått et samlet tilskudd til prosjektet "Fotballjenter i nord".

BILs Sille Olufsen og Ulvida Arntzen Slotvik er to unge kvinnelige fotballtalenter. Nylig ble de begge tatt ut i den norske troppen til Barents Winter Games i Luleå 16.-18. mars. Denne futsalturneringen består av U19-lag fra Sverige, Norge, Finland og Russland. .  Foto: BIL FOTBALL

Fotball

Regjeringen vedtok i 2015 at herreløs arv, det vil si dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, skal gå til frivillige organisasjoners arbeid med barn og unge. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten, men nå skal midlene kanaliseres gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Kretsene søkte

De fire nordnorske fotballkretsene søkte i månedsskiftet november/desember om støtte fra «Herreløs arv» til prosjektet «Fotballjenter i Nord». I en pressemelding skriver lederne av de fire fotballkretsene i Nord-Norge at de for noen uker siden fikk melding om at de hadde fått et samlet tilskudd på 400.000 kroner til prosjektet. Dette er det maksimale beløpet som betales ut som prosjektstøtte fra «Herreløs arv».

Gjennom «Fotballjenter i nord» ønsker fotballkretsene å få til likeverdige tilbud for jenter og gutter. Målet er å løfte jentefotballens status, få til større og bedre aktivitet. Det er også et mål at det skal lages rekrutteringsplaner i klubbene, utdanne og involvere jenter som trenere, ledere og dommere. Fokusere på identitet og bolyst i lokalmiljøet slik at jenter etablerer seg på sine hjemplasser.

Egne dager

Det er en gruppe bestående av en representant fra hver av de fire fotballkretsene (Kristine Haugen fra Troms, Ernst Pedersen fra Nordland, Roger Finjord fra Finnmark og Nina Kraknes fra Hålogaland) som skal følge opp jentefotballsatsingen i Nord-Norge, og fokusere på at jenter og gutter gis likeverdige fotballtilbud.

Aktiviteter og tiltak som skal inngå i «Fotballjenter i Nord»:

  • Jentefotballrekrutteringstiltak
  • Trener-, leder og dommerkurs
  • Futsal for jenter
  • Jentefotballdager
  • Spillerutviklingstiltak for jenter
  • Jentefotballturneringer
  • Oppfølging av jentefotballansvarlige i klubbene

Fotballkretsene i Nord-Norge håper at en effekt av bidraget fra «Herreløs arv» til «Fotballjenter i nord» skal være at også næringslivet ser det som en viktig og god investering å være med på å satse på jentefotball i landsdelen.


Debatt

– Skivebom om jentefotball

Geir Lien svarer Jørn Johansens innlegg «Fotballspillende jenter»

 Tidligere Tjalg-trener uenig med BIL-lederne

Tidligere jentetrener i Tjalg Sigbjørn Thomassen mener nivået på kvinnefotballen var bedre før.

 

BIL vil holde på jentene

Mikslag fungerer bra i begynnelsen, men jentene faller fra. Nå tar BIL konsekvensen av det.

 
Fotball