Skytterlag får en halv million

Visten skytterlag får 511.750 i kommunalt tilskudd til bygging av klubbhus.

Visten skytterlag ble stiftet 17. mai 1900 og har ca 70 medlemmer. Skytterlaget har siden 1996 holdt til på Svartåsmyra, mellom Stokkasjøen og Visthus.  Foto: Privat

Sport

Tilskuddet ble vedtatt av kommunestyret i Vevelstad onsdag. Klubbhusprosjektet har en kostnadsramme på 1.694.500 kroner. Skytterlaget har fått 677.000 i spillemidler og kommunestyret bevilget 511.750 i lån fra kommunen 8. mai.