Brønnøy søker om utsatt frist for rullebrett-park

Fylkeskommunen etterlyser framdrift.

Slik ser anlegget ut i dag. Barnetun barnehage bruker også asfaltflaten til trehjulstrafikk, ser man av oppmerkingen. Foto: Magnar Solbakk 

Sport

Januar 2018 skrev BAnett om planene for en ny park for rullebrett og sparkesykkel ved Brønnøyhallen. Totalbudsjettet var på 750.000 kroner og kommunen hadde søkt om 300.000 kroner i investeringstilskudd til små og mellomstore anlegg