Brønnøy inviterte lokale legestudenter på julelunsj

Populært rekrutteringstiltak. Lokker med stipend på 100.000.
Sport

Helse og omsorgssjef Tove Karin Solli fikk besøk av åtte mulig framtidige fastleger torsdag.