Super innsats på minihåndballcup

Unge håndballtalenter fra Terråk IL. Bak fra venstre: Linnea Kolberg Stolpen, Amalie Næsvold, Pia Øvergård, Karina Bergersen, Lina Berntsen, Yonathan Gebremedhin, Erik van Tuilj. Foran fra venstre: Håkon Berntsen, Rebekka Bangstad, Hannah Mauseth, Hans Berntsen, Iver van Tuilj og Elise Nilsen  Foto: Terråk IL

Sport

To minilag fra Terråk IL med til sammen 13 spillere i alderen seks til ti år deltok på håndballcup sammen med 50 andre fra Kolvereid IL og Rørvik IL i Nærøyhallen søndag.

- Noen spilte sin første håndballkamp. Det var stor innsats og mange blide unger i hallen. Dette var et samarbeidsarrangement mellom Kolvereid og Terråks håndballgrupper. En fin arena for å starte håndballkarrieren. Åtte dommere som nettopp hadde gått barnekamplederkurs dømte sine første kamper under god veiledning. En fin start for dem også. Alt i alt en svært vellykket dag med bare blide spillere og foresatte, sier Sissel Sørhøy i Terråk IL.

Etter super innsats i kampene fikk alle spillerne velfortjente deltakermedaljer på en felles premieutdeling til slutt.