Sømna JFF utvider skytebanen på Grønmo

Prislapp 3,6 millioner kroner. Helgeland Sparebank blar opp 150.000.
Sport

Stor aktivitet gjør at Sømna jeger og fiskerforening (JFF) har bestemt seg for å utvide skytebanen og modernisere lokalene.

- Vi bygde i 2000. Siden da har aktiviteten økt veldig. Vi har 200 medlemmer og det skytes mellom 25.000 og 30.000 skudd årlig på 30 terminfestede skytinger. I tillegg har vi faste treningsdager for jaktskyting og elgbaneskyting. Med så stor aktivitet har vi behov for større standplass. Vi ønsker oss også et mer tidsriktig bygg med vann og avløp til toalett og dusj, større kjøkken og møterom. Det blir også en 15-meters innendørsbane for miniatyrskyting, sier leder i Sømna JFF Bjørn Solli.

Spillemidler og lokal støtte

Årsmøtet har vedtatt to prosjekter med samlet kostnadsramme på 3,6 millioner kroner, inklusiv moms.

- Kostnaden var én million kroner da banen ble bygget. Så utvidelsen blir et stort økonomisk løft  Vi har inne en spillemiddelsøknad for neste års tildeling, og søker også støtte fra det lokale næringsliv, sier Solli.

Mandag overrakte Helgeland Sparebank en sjekk fra gavefondet på 150.000 kroner.

- Det er vi veldig takknemlig for. Vi har inne et par søknader andre steder også, og selv små bidrag monner, sier Solli.

Foreningen søker om én million i spillemidler. Videre er det budsjettert med 390.000 i egenkapital, 1,1 million i lån og 545.000 i dugnadsinnsats.

Juniorgruppe og egne damekvelder

Sømna JFF har medlemmer fra ti til 85 år.

- Vi har en juniorgruppe med rundt 20 jenter og gutter og arrangerer også egne damekvelder på skytebanen. Vi har medlemmer som driver konkurranseskyting, men de fleste bruker banen til jakttrening og oppskyting til jakt. I tillegg leier barnehager lokalene og har aktiviteter i området her, forteller Solli.  

Innendørsbanen er spesielt myntet på de yngste medlemmene.

- Vi har spurt ungdommene hva de ønsker seg. En innendørsbane vil både være fint for rekrutteringen og trening i vinterhalvåret. Vi håper å kunne ha alt klart i løpet av ett til to år, sier Bjørn Solli.