Frykter prisstigningen, men går inn for ny brannstasjon

Vedtak om finansiering skal fattes etter at tilbud har kommet inn.

Alternativ A. Slik ser den nye brannstasjonen ut på skissebrettet.   Foto: Sømna kommune

Pluss

Formannskapet i Sømna har gått inn for å reise et frittstående brannstasjonsbygg, slik kommunedirektørens innstilling la opp til. Saken skal opp til endelig behandling 18.juni i kommunestyret.