- Tenåringene vet at barnetrygden er deres

Rødt Viktor Stein ser ingen selvfølge i at barnetrygd regnes inn i sosialtrygd- beregningen til familier.

Områdeleder Helse, velferd og kultur Eline Monsen fortalte hvordan kommunen kartlegger og henvender seg inn i familier som kommer i en situasjon hvor de må motta sosialhjelp, i svar til kommunestyrerepresentant Viktor Stein (Rødt)   Foto: Skjermfoto fra kommunestyrets møte 25. mars på Teams.

Pluss

- Bør ikke Sømna ha som målsetting at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, spurte kommunestyrerepresentant i Sømna, Viktor Stein( Rødt) i kommunestyremøte 25. mars. Han mener dagens praksis går på integriteten løs for de unge, når NAV tar med barnetrygden i sosialgrunnlaget.