Oppdrettere fikk nei fra NVE til å hente mer vann

Sinkaberg-Hansen ønsker å øke uttaket av vann fra Saglivatnet i Bindal og Nærøysund. Det sier NVE nei til.

Elling Bøkestad er konsernleder settefisk i Sinkaberg-Hansen.  Han sier til BA at det nye anlegget vil bruke mindre vann.  Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen

Pluss

Det kommer frem i et avslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) datert 11. februar.