Nav trues med dagbøter for vanskelig skjema

Nav må betale 50.000 kroner i dagbøter om de ikke retter feil påvist av Digitaliseringsdirektoratet, som mener at Nav bryter med kravene i likestillingsloven.

Da fristen gikk ut hadde Nav bare rettet 60 prosent av feilene som ble påvist under Digitaliseringsdirektoratets tilsyn i fjor høst. Nå har de fått til 8. mars på å rette resterende feil.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Pluss

Direktoratets tilsyn i fjor høst avdekket avvik knyttet til søknadsskjema for foreldrepenger. 40 prosent av feilene var ikke rettet da fristen gikk ut tolv uker senere.