– Tre barnefamilier har vist interesse før vi har begynt

Næringssjefen sier det allerede er interesse for tomtene formannskapet gikk inn for å kjøpe i september.

Kalvhaugen ligger på vestsiden av Fv 17 ved Trælnes.  Foto: Google Maps

Pluss

Formannskapet i Brønnøy gikk da for å kjøpe åtte tomter i boligfeltet Kalvhaugen på Trælnes, og å opparbeide tomtene. I det enstemmige vedtaket fra formannskapet skulle man betale 100.000 kroner per tomt, altså 800.000, og sette av 250.000 kroner til opparbeidelse av hver tomt - totalt 2,8 millioner kroner.