Vedtatt kutt gir merforbruk fordi det tar tid å kutte

Det fører til at helse- og velferdsområdet styrer mot millionoverskridelser i forhold til budsjettert innsparing.

Bogruppene på Hestvadet kuttes i 2021-budsjettet. Men man tok ikke høyde for at nedbemanning tar tid, og det fører til at man vil bruke mer enn budsjettert frem til det faktisk er gjennomført.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Under onsdagens møte i formannskapet i Brønnøy ba varaordfører Tore Tveråmo (H) konstituert kommunedirektør og økonomisjef Frank Nilssen om en økonomirapportering.