Gassfunn vest av Vega blir del av Ærfugl

Gassfunnet «Snadd Outer» blir en del av Ærfugl-prosjektet på Skarv.

Produksjonsbrønnen vil bli boret gjennom den nordligste bunnramma på feltet, helt til venstre i bildet. Illustrasjon: Aker BP 

Pluss

«Snadd Outer» i lisens 212E ble påvist med boring i 2012, og bekreftet å inneholde inntil 2,3 milliarder kubikkmeter gass, skriver Helgelands Blad.