Tillitsvalgte har ventet på svar siden november 2019

Hovedtillitsvalgte purrer i disse dager på henvendelser datert i november 2019 og januar 2020.

Kommunedirektør Frank Nilssen i Brønnøy kommune har fått to brev fra hovedtillitsvalgte Helene Vågan (i forgrunnen) og Randi Bugten i Fagforbundet Brønnøy.  Foto: Simon Aldra

Pluss

Det kommer frem i to brev fra hovedtillitsvalgte Helene Vågan og Randi Bugten i Fagforbundet i Brønnøy til kommunedirektør Frank Nilssen datert 15. februar i år.